Regulacje prawne GMO
Marzena Żeber, 07.05.2009
 
Regulacje prawne GMO
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski stwierdził, iż należy wprowadzić obowiązek ujawniania i znakowania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) w produktach żywnościowych.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie modyfikowanych nie reguluje wielu istotnych kwestii. Luki tej nie wypełniają także akty prawa wspólnotowego. Ubiegłoroczne sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli odnośnie postępowania z organizmami genetycznie modyfikowanymi wykazało jednoznacznie, iż nie opracowano strategii dla zapewnienia biologicznego bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. NIK oceniła negatywnie także działania podejmowane w zakresie uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 
W chwili obecnej prowadzone są prace legislacyjne nad kompleksową regulacją prawną- prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Prace nad nową ustawą rozpoczęły się jeszcze w 2005 roku. Niestety projekt został odsunięty z porządku obrad rządu w 2006 r. ze względu na wprowadzenie do niego przepisów niezgodnych z prawem wspólnotowym, co z kolei spowodowało zakwestionowanie go przez Komisję Europejską.
W grudniu 2008 roku zmieniony projekt ponownie wysłano do KE, gdzie został tym razem wstępnie zaakceptowany i czeka na notyfikację.
W ocenie Ministra Ochrony Środowiska wejście w życie nowej ustawy oraz wydanie aktów wykonawczych pozwoli na wdrożenie nowego systemu kontrolnego nad GMO oraz krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa jednak, że jest to niewystarczające. Jego zdaniem konieczne jest podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do wprowadzenia obowiązku ujawniania i znakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w składzie produktów żywnościowych oraz wprowadzenia obowiązku rejestracji upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, prowadzonych na terenie kraju.
Obowiązek taki w ustawodawstwie krajowym, istnieje już w odniesieniu do pasz modyfikowanych genetycznie – na podstawie art.30 ust.7 o paszach.
Ponadto obowiązek etykietowania wynika bezpośrednio z treści art.12 rozporządzenia (WE) Nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz, a także z przepisów rozporządzenia dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Nr 1830/2003).
 
Produkty GMO dopuszczone do obrotu na terenie UE - na mocy jej odpowiedniego organu - mogą znajdować się na rynku państw członkowskich bez konieczności uzyskiwania dodatkowych decyzji organów krajowych.
W żadnym z państw UE nie prowadzi się ich ewidencji. Importerzy nie mają zatem obowiązku informowania o ilości sprowadzonych produktów, co może doprowadzić do pojawienia się produktów nieautoryzowanych oraz wystąpienia wielu nieprawidłowości w obrocie.
 
Źródło: Danuta Frey „GMO kiepsko regulowane przez prawo”  Rzeczpospolita, 27.04.2009
 
fot.: sxc.hu
 
 


tagi: GMO, prawo, żywność

Powiadom znajomego
Pobierz PDF (pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz)
Dodaj komentarz
 

Projekt ZIG został zakończony! (info)Fairtrade Polska:
Fairtrade Polska
 
 
 
 
                    


Na tej stronie przedstawialiśmy krakowski biznes ekologiczny oraz wspierające go instytucje i organizacje.
Projekt ZIG został zakończony!
akcja   alternatywna ekonomia   barter   biuro   biznes   certyfikat środowiskowy   CSR   dotacje   działalność gospodarcza   działania proekologiczne   edukacja   ekoimprezy   Ekologia   ekonomia   elektrośmieci   energia   eventy   Fair Trade   fairfood   Fairtrade   festiwal   film   FSC   fundusze strukturalne   GMO   gospodarka   gra   herbata   imprezy   kakao   kiermasz   konferencja   konferencje   konkurs   kryzys   kryzys ekonomiczny   las   mapy   mikroprzedsiębiorstwo   moda   MPO   MSP   NGO   ochrona   odpady   odpowiedzialność społeczna   OZE   praca   prawo   przedsiębiorstwa   przemysł   przewodniki   PZS   raport   recykling   reuse   rolnictwo   rolnictwo ekologiczne   rozwój   seminarium   Sprawiedliwy Handel   spółdzielnie   szkolenia   szkolenie   targi   turystyka   UE   warsztaty   wegetarianizm   wykłady   wymiana   yerba mate   zakupy   zarządzanie   zdrowa żywność   zielone technologie   ZIG   ZIG partner   Zrównoważony rozwój   środowiska   żywność   żywność ekologiczna  
Wybierz miesiącPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska