Zielona Inicjatywa Gospodarcza
 
Program „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” był realizowany w ramach dwóch projektów:
 
1. "Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie" wspartego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (1.11.2008-31.3.2010)
2. "Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.4.2009-31.8.2010)
 
Program miał charakter kompleksowy i obejmował kilka etapów, których najważniejszym rezultatem było zwiększenie zdolności adaptacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw branży ekologicznej z terenu Krakowa do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych, w tym podniesienie ich efektywności ekologicznej oraz standardów zatrudnienia.
 
Główne tematy poruszane w programie to:
 • realizacja standardów ekologicznych
 • zatrudnienie
 • zaopatrzenie i dystrybucja
 • marketing
 
W ramach programu zawiązane zostało PARTNERSTWO międzysektorowe obejmujące ponad 80 podmiotów, w tym:
 
1) Firmy działające w branży ekologicznej, np:
 • sklepy z żywnością ekologiczną i bary wegetariańskie
 • firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku (np. panele słoneczne, torby wielorazowe)
 • firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. wypożyczanie i naprawa rowerów oraz innego sprzętu)
 • firmy reusingowe i recyklingowe, w tym także antykwariaty
 • firmy promujące zdrowy i zrównoważony styl życia
2) Organizacje pozarządowe
3) Instytucje publiczne
4) Placówki szkoleniowo-doradcze i naukowo-badawcze
 
 
Instytucje te stworzyły grupę założycielską partnerstwa. Partnerstwo ma charakter otwarty, tzn. chętni mogą podpisać deklarację uczestnictwa i wziąć udział w projekcie.
 
 
Program obejmował następujące działania:
 1. przeprowadzenie profesjonalnych badań na temat problemów i kondycji branży za pomocą kwestionariuszy ankiet oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami firm ekologicznych, a także monitoringu prasy i informatorów gospodarczych
 2. spotkania grup seminaryjnych członków partnerstwa, podejmujących problemy w zakresie bloków tematycznych poruszanych w programie
 3. indywidualne konsultacje dla firm-członków partnerstwa w zakresie realizacji standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji oraz promocji
 4. opracowanie strategii przewidywania i zarządzania zmianami gospodarczymi a także strategii współpracy międzysektorowej w branży ekologicznej
 5. wydanie publikacji poradniczych, odpowiadających modułom tematycznym programu, publikacji na temat najlepszych rozwiązań i najlepszych praktyk z kraju i z zagranicy i  publikacja prezentująca Partnerstwo i projekt
 6. międzynarodowe konferencje prezentujące najlepsze praktyki współpracy międzysektorowej z kraju i z zagranicy oraz podsumowujące program i upowszechniające jego rezultaty
 
W ramach programu prowadzona była szeroka promocja partnerów i partnerstwa za pomocą strony internetowej, comiesięcznego newslettera, ulotek, toreb ekologicznych, opasek dla rowerzystów, stojaków z wizytówkami partnerów, ogłoszeń w mediach, udziału w krakowskich targach i festiwalach.
 
Program rozpoczął się w listopadzie 2008 i trwał do sierpnia 2010. W tym czasie umocniła się współpraca między jego podmiotami, podniesione zostały standardy ekologiczne i społeczne ich działalności, a także wzrosła ich wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych w innych krajach.
 
Udział w programie oraz wszelkie jego produkty były bezpłatne.

W ramach projektu współpracowaliśmy ściśle z dwoma instytucjami, które wspierały nas merytorycznie podczas jego realizacji.
 
 
 
 

Projekt ZIG został zakończony! (info)Fairtrade Polska:
Fairtrade Polska
 
 
 
 
                    


Na tej stronie przedstawialiśmy krakowski biznes ekologiczny oraz wspierające go instytucje i organizacje.
Projekt ZIG został zakończony!
akcja   alternatywna ekonomia   barter   biuro   biznes   certyfikat środowiskowy   CSR   dotacje   działalność gospodarcza   działania proekologiczne   edukacja   ekoimprezy   Ekologia   ekonomia   elektrośmieci   energia   eventy   Fair Trade   fairfood   Fairtrade   festiwal   film   FSC   fundusze strukturalne   GMO   gospodarka   gra   herbata   imprezy   kakao   kiermasz   konferencja   konferencje   konkurs   kryzys   kryzys ekonomiczny   las   mapy   mikroprzedsiębiorstwo   moda   MPO   MSP   NGO   ochrona   odpady   odpowiedzialność społeczna   OZE   praca   prawo   przedsiębiorstwa   przemysł   przewodniki   PZS   raport   recykling   reuse   rolnictwo   rolnictwo ekologiczne   rozwój   seminarium   Sprawiedliwy Handel   spółdzielnie   szkolenia   szkolenie   targi   turystyka   UE   warsztaty   wegetarianizm   wykłady   wymiana   yerba mate   zakupy   zarządzanie   zdrowa żywność   zielone technologie   ZIG   ZIG partner   Zrównoważony rozwój   środowiska   żywność   żywność ekologiczna  
Wybierz miesiącPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska