Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

EuroPartner - Tomasz Makowski
Zielona Inicjatywa Gospodarcza - Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie
Towarzystwo Doradcze - Ryszard Stocki
Pełna partycypacja w zarządzaniu małymi i mikro-firmami
CRS - Piotr Magnuszewski
Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym - W poszukiwaniu rozwiązań systemowych
Associazione Arcipelago Šcec - Luca Vannetiello
SCEC - Solidarieta ChE Cammina
Southend in Transition - Kamil Pachałko
Transition Towns: lokalna gospodarka - miasta wolne od ropy
NEPCon Sp. z o.o. - Joanna Chodkowska
Zdobądź przewagę nad konkurencją! Bądź społecznie odpowiedzialny! Efekty wprowadzenia systemu CSR w firmie
Tiago Joao Baptista
Raising environmental effectiveness of small business
Europartner - Tomasz Makowski
Zielona Inicjatywa Gospodarcza: co dalej
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Andrzej Żwawa
Zielona Inicjatywa Gospodarcza: co dalej
Barter System Polska - Dariusz Brzozowiec
Płać tym co masz, za to czego potrzebujesz. Korzyści zsystemu barterowego
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie Gliwice - Maria Staniszewska
Znajomość produktu i konsumenta motorem sprzedaży żywności ekologicznej
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU - Monika Bąk
Firma przyjazna rodzinie – jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym
Towarzystwo Doradcze - Ryszard Stocki
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Jak sprawić, aby ludzie byli zaangażowani w swoją pracę?
Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych - Dawid Drabik
Praktyczne funkcjonowanie organizacji pozarządowej
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS - Władysław Weber
Stowarzyszenie - dlaczego i kiedy? Rejestracja, obowiązki, nadzór
BMC Business Media Consulting - Konrad Krupa
Zakupy grupowe na przykładzie serwisu Flotowo.pl
B2B Solutions – Iwona Jabłonowska
Wykorzystanie potencjału aliansów strategicznych/klastrów, w projektach innowacyjnych - np. procesu „wspólnych zakupów” - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik IT
Euro Partner - Tomasz Makowski
Zakupy grupowe – narzędzia internetowe dla dostawców i kupujących
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Bożena Wojtas-Wójcik, Kierownik Referatu Programów Rynku Pracy
Programy rynku pracy: subsydiowane formy zatrudnienia, staże, praktyki absolwenckie
Marcin Grega z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Unijne dotacje dla małych i mikroprzedsiębiorstw
Auxilium SA - Grzegorz Gorczyca
System franczyzowy Auxilium SA
BENEDICITE Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu - Piotr Fugiel
Budowa systemu franczyzowego oferującego Produkty Benedyktyńskie
Fundacja Sendzimira - Magdalena Zwolińska-Wróbel
Pierwszy w Polsce portal zrównoważonego rozwoju
BMC Business Media Consulting - Konrad Krupa
Marketing w serwisach społecznościowych. Budowanie długotrwałych relacji z klientami
Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Spółka Partnerska - adwokat Katarzyna Krauze
Mobbing
Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Spółka Partnerska - mecenas Piotr Cichy
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – zawieszenie niektórych przepisów kodeksu pracy
Biocert - Beata Pietrzyk
Certyfikacja produktów ekologicznych. Zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym – konsekwencje dla wprowadzających do obrotu i konsumentów
Koalicja Sprawiedliwego Handlu - Justyna Szambelan
Sprawiedliwy Handel w praktyce
BMC Business Media Consulting - Konrad Krupa
Badania mystery shopping. Badania marketingowe przedsiębiorstwa
Euro Partner - Tomasz Makowski
Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez badania „mystery shopping” (tajemniczy klient)
Studio Badań Marketingowych Profile - Ewa Ryłko
Prezentacja z badań jakościowych „Krakowskie firmy o działalności proekologicznej”
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - zespół projektowy
Prezentacja Projektu, w tym seminariów oraz promocji członków Partnerstwa (uroczystość inauguracji Partnerstwa, 10.9.2009, Hotel Europejski).

Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Dariusz Brzozowiec, Barter System, IRTA (Gliwice)
Lokalna ekonomia wsparciem dla sektora MSP / MSP motorem gospodarki
Rolf Walther, Initiative Dessau (Niemcy)
10 lat sukcesów i porażek eksperymentu z lokalną ekonomią w Dessau
Sander de Rijke, Qoin (Holandia)
Nowe ekonomiczne instrumenty stymulowania zrównoważonych zachowań konsumenckich
Dariusz Ochrymiuk, Centrum Zielonych Technologii (Białystok)
Współpraca międzysektorowa szansą dla lokalnej gospodarki. Prezentacja Klastra Zielonych Technologii
Tomasz Makowski, Euro Partner (Kraków)
Czy w Krakowie opłaca się prowadzić ekologiczny biznes? Podsumowanie projektu "Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie"
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Tomasz Makowski
Nowy projekt FWIE: Ludzie lubią pracować. Akademia rozwoju kadr zarządzających i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw branży ekologicznej w Krakowie
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Grzegorz Supron
Nowy projekt FWIE: Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Andrzej Żwawa
NU-spaarpas – system kart lojalnościowo-punktowych promujących proekologiczne i etyczne wybory konsumenckie (wkrótce)
Małopolska Organizacja Turystyczna – dyrektor biura Paweł Mierniczak
Turyści jako grupa docelowa branży ekologicznej
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach – Barbara Migurska
Program wsparcie ekorolnictwa oraz ekosklepów
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Jacek Walczak
Specyfika funkcjonowania grup producenckich
Studio Puls – Paweł Worytko
Wspólna promocja firm z sektora / propozycja zbiorczej publikacji (wkrótce)
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Andrzej Żwawa, Polska Zielona Sieć – Małgorzata Krzystkiewicz
Oferta niestandardowych narzędzi promocyjnych dla sektora (wkrótce)
Euro Partner – Tomasz Makowski
Efektywne sposoby promocji w czasach kryzysu; marketing partyzancki
Biosystem Elektrorecykling – Artur Pietraszewski
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła" – prezes Janusz Kotynia
Jak zachęcić przedsiębiorstwa do współpracy? Selektywna zbiórka odpadów
Akademia 3R, Polska Zielona Sieć – Magdalena Noszczyk
3xR: Reuse, Reduce, Recycle w działalności MMP
Euro Partner – Tomasz Makowski
Dylematy kooperacji
B2B Solutions – Iwona Jabłonowska
Logistyka wspólnych zakupów
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – dyr. Anna Bulka
Wzory współpracy z sektora spółdzielczego
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Jacek Walczak
Specyfika funkcjonowania grup kupieckich (wkrótce)
Fundacja Dajesz Pracę.PL – Aneta Warszawa
Promocja polskich, dobrych produktów i patriotyzmu zakupowego
Java Coffee Company
Pierwsza ekologiczna kawa Fairtrade palona w Polsce
Natura Rzeczy
Przykład firmy dystrybucyjnej Fairtrade
Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Justyna Szambelan
Sprawiedliwy Handel i system Fairtrade (certyfikacja, zaopatrzenie)
Fundacja Aeris Futuro – Joanna Mieszkowicz
CSR: odpowiedzialny biznes i ekologiczny wizerunek
Biocert Małopolska sp. z o. o. - Beata Pietrzyk
Certyfikaty w łańcuchu dystrybucji (np. ekologicznej żywności); certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej.
Akademia 3R, Polska Zielona Sieć - Magdalena Noszczyk
Ekoznaki - typy, cele i funkcje (m.in. EU Flower, EKO, Ekoland, BIO, Swan, Der Blauer Engel)
Iso Tech Sp. z o.o. - Jarosław Szczygieł
Certyfikaty „Przyjazny rowerom”, „Czysta turystyka”, „Zielone biuro” oraz systemy zarządzania jakością i środowiskiem w firmie (ISO, HACCP)
Małopolska Agencja Energii i Środowiska - Marek Zaborowski
Aniołowie biznesu: Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych RESIK
Inicjatywa Mikro - dyr. Witold Makulski
Program pożyczkowy dla małych firm
KDF Doradztwo - Wojciech Kolawa
Fundusze europejskie - praktyczne podejście do wykorzystania ich w firmach
Stowarzyszenie Entuzjastów Yerba Mate (SEYM) - Bartłomiej Chodyń
Jak przeprowadzać efektywną demonstrację produktu? Degustacja herbaty paragwajskiej
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Program Czysty Biznes) - Teodozja Susik
„Menedżer Środowiska” - narzędzie zarządzania środowiskiem i uzyskiwania oszczędności w firmach
Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ - Magdalena Bednarowska
Świadomość ekologiczna mikro i małych przedsiębiorstw: wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie przez Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, Urząd Miasta Krakowa - Wojciech Łaptaś
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości - Anna Bulka, Dyrektor Delegatury w Krakowie
Współpraca sektora odpadowego w Krakowie z wykorzystaniem metod spółdzielczych
Barter System Sp. z o.o. - Dariusz Brzozowiec, Prokurent
Narzędzie barterowe dla sektora odpadowego w Krakowie
B2B Solutions - Iwona Jabłonowska
Łańcuch współpracy w obrębie tworzenia i utylizacji odpadów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Barbara Pająk
Stan środowiska w Województwie Małopolskim
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Monika Janik, Naczelnik Wydziału Inspekcji
Kompetencje kontrolne w zakresie gospodarki odpadami
Barter System Sp. z o.o. - Dariusz Brzozowiec, Prokurent
System barteru wielostronnego - przykład korzyści dla MSP na Górnym Śląsku i nie tylko
MASTO / Arena Rabatów - Dorota Mastalska
Karty rabatowe, systemy lojalnościowe, networking i możliwości współpracy firm
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - zespół projektowy "Zielona Inicjatywa Gospodarcza"
Prezentacja Projektu, w tym planu konsultacji, seminariów oraz promocji członków Partnerstwa (uroczystość inauguracji Partnerstwa, 6.5.2009, Hotel Europejski).
 


Projekt ZIG został zakończony! (info)Fairtrade Polska:
Fairtrade Polska
 
 
 
 
                    


Na tej stronie przedstawialiśmy krakowski biznes ekologiczny oraz wspierające go instytucje i organizacje.
Projekt ZIG został zakończony!
akcja   alternatywna ekonomia   barter   biuro   biznes   certyfikat środowiskowy   CSR   dotacje   działalność gospodarcza   działania proekologiczne   edukacja   ekoimprezy   Ekologia   ekonomia   elektrośmieci   energia   eventy   Fair Trade   fairfood   Fairtrade   festiwal   film   FSC   fundusze strukturalne   GMO   gospodarka   gra   herbata   imprezy   kakao   kiermasz   konferencja   konferencje   konkurs   kryzys   kryzys ekonomiczny   las   mapy   mikroprzedsiębiorstwo   moda   MPO   MSP   NGO   ochrona   odpady   odpowiedzialność społeczna   OZE   praca   prawo   przedsiębiorstwa   przemysł   przewodniki   PZS   raport   recykling   reuse   rolnictwo   rolnictwo ekologiczne   rozwój   seminarium   Sprawiedliwy Handel   spółdzielnie   szkolenia   szkolenie   targi   turystyka   UE   warsztaty   wegetarianizm   wykłady   wymiana   yerba mate   zakupy   zarządzanie   zdrowa żywność   zielone technologie   ZIG   ZIG partner   Zrównoważony rozwój   środowiska   żywność   żywność ekologiczna  
Wybierz miesiącPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska