FUNDACJA AERIS FUTURO
Adres: ul. Krowoderska 11/8, 31-158 Kraków
Adres e-mail: aeris@eko.org.pl
Telefon: 693 589 391


Misją Fundacji Aeris Futuro jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. Tym samym realizuje działania, które wpisują się w założenia polistyki ekologicznej Państwa

Stwórzmy klimat dla przyszłości! to motto definiujące nazwę FUNDACJA AERIS FUTURO.
Fundacja jest członkiem kilku zrzeszeń organizacji pozarządowych działających w podobnym obszarze - Koalicji Klimatycznej, Koalicji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Koalicji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w Małopolsce. Koalicjanci wspierają się w działaniach oraz występują wspólnie na rzecz realizacji przez państwo polityki zrównoważonego rozwoju.
Działalność FAF wspiera Ministerstwo Środowiska, Urząd Miasta Krakowa. Fundacja jest partnerem inicjatywy UNEP - Climate Neutral Network oraz kampanii Unii Europejskiej Sustainable Energy Europe.

Programy i projekty:

CZAS NA LAS - jest to program długofalowe mające na celu sadzenie drzew w celu neutralizacji (‘offset’) emisji dwutlenku węgla. Skierowany jest do firm, instytucji oraz pojedynczych osób umożliwiając im rekompensatę emisji dwutlenku węgla poprzez fundowanie drzew. Fundacja Aeris Futuro posadziła już niemal 500 tysięcy drzewek w różnych regionach Polski. Patronat honorowy nad Projektem CZAS NA LAS objął Minister Środowiska.

KALKULATOR CO2 - pierwsze w Polsce narzędzie, umieszczone na stronie internetowej Fundacji (www.aeris.eko.org.pl) umożliwiające obliczenie śladu klimatycznego, czyli ilości dwutlenku węgla wyemitowanego przez pojedynczą osobę, firmę czy też organizację w zależności od korzystania z różnych środków transportu, z działalności biura oraz organizacji wydarzenia.i okresu czasowego oraz wyliczenie liczby drzew, które daną ilość CO2 zaabsorbują. Kalkulator CO2 jest prezentowany i wykorzystywany podczas różnych konferencji, warsztatów, szkoleń.

ZEROEMISYJNE WYDARZENIA - obejmuje doradztwo w zakresie szacowania wpływu na środowisko naturalne organizowanych konferencji, szkoleń, festiwali oraz w zakresie sposobów ograniczania i rekompensaty tego wpływu (offset emisji). Pomagamy organizować wydarzenia w sposób przyjazny środowisku.

ODPOWIEDZIALNEGO ROZWÓJ
Są to konferencje, szkolenia, wyjazdy integracyjne związane z odpowiedzialnym biznesem, zrównoważonym rozwojem, zrównoważonym transportem i energią oraz zmianami klimatu, a także audyty dotyczące prowadzenia działalności biurowej w sposób przyjazny środowisku - EKO-BIURO.

PROGRAM DOTACYJNY - celem programu jest wspieranie finansowe i merytoryczne (pomoc szkoleniowa, doradcza i informacyjna) inicjatyw na rzecz zwiększania powierzchni, odnowienia czy zakładania nowych upraw leśnych i terenów zieleni w różnej skali i formie (zalesienia, odnowienia, zadrzewienia, zadrzewienia śródpolne, tworzenie korytarzy ekologicznych itp.). Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne podmioty publiczne (np. placówki oświatowe, nadleśnictwa, parki narodowe), społeczności lokalne, które dysponują terenami, na których mogłyby zostać przeprowadzone sadzenia drzew w różnych formach lub są w stanie wskazać właściciela takiego terenu oraz koordynować i nadzorować lokalnie przebieg przedsięwzięcia.

ZAZIELEŃMY GMINĘ - Projekt edukacyjny zrealizowany poprzez poradnik na temat roli zadrzewień dla środowiska i stronę internetową. Powstała publikacja "Zostań przyjacielem drzew!’’ Praktyczny poradnik, jak skutecznie zadrzewiać otoczenie" dostępna jest zarówno w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji, jak i drukowanej.

EDUKACJA EKOLOGICZNA NAJMŁODSZYCH
* BLIŻEJ AFRYKI - szkolenie dla edukatorów i cykl autorskich lekcji w szkołach podstawowych województwa małopolskiego oraz wystawa zdjęć z Burkina Faso

* Z NAUKĄ W LAS - Projekt edukacyjny zaadresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli i opiekunów. Obejmował trzy grupy działań: sadzenie drzew razem z dziećmi, prelekcje temat roli drzew dla środowiska i wpływu człowieka na środowisko, konkurs plastyczny „Drzewo - mój przyjaciel”.


Powiadom znajomego
Pobierz PDF (pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz)
Dodaj komentarz


Fundacja Aeris Futuro

Projekt ZIG został zakończony! (info)Fairtrade Polska:
Fairtrade Polska
 
 
 
 
                    


Na tej stronie przedstawialiśmy krakowski biznes ekologiczny oraz wspierające go instytucje i organizacje.
Projekt ZIG został zakończony!
akcja   alternatywna ekonomia   barter   biuro   biznes   certyfikat środowiskowy   CSR   dotacje   działalność gospodarcza   działania proekologiczne   edukacja   ekoimprezy   Ekologia   ekonomia   elektrośmieci   energia   eventy   Fair Trade   fairfood   Fairtrade   festiwal   film   FSC   fundusze strukturalne   GMO   gospodarka   gra   herbata   imprezy   kakao   kiermasz   konferencja   konferencje   konkurs   kryzys   kryzys ekonomiczny   las   mapy   mikroprzedsiębiorstwo   moda   MPO   MSP   NGO   ochrona   odpady   odpowiedzialność społeczna   OZE   praca   prawo   przedsiębiorstwa   przemysł   przewodniki   PZS   raport   recykling   reuse   rolnictwo   rolnictwo ekologiczne   rozwój   seminarium   Sprawiedliwy Handel   spółdzielnie   szkolenia   szkolenie   targi   turystyka   UE   warsztaty   wegetarianizm   wykłady   wymiana   yerba mate   zakupy   zarządzanie   zdrowa żywność   zielone technologie   ZIG   ZIG partner   Zrównoważony rozwój   środowiska   żywność   żywność ekologiczna  
Wybierz miesiącPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska