Słowenia: Regionalne bioprodukty sprzedawane są najczęściej na rolniczych targach ekologicznych
Marzena Żeber, 28.07.2009
 
Początki rolnictwa ekologicznego w Słowenii przypadają na koniec lat 80-tych, kiedy zaczęły powstawać grupy zainteresowanych nim ludzi, zajmujących się głównie rolnictwem biodynamicznym. Na bazie tych grup powstało wiele stowarzyszeń. „Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije“ (ZrzeszenieStowarzyszeń Rolników Ekologicznych), tzw. Biodar, jest obecnie najważniejszą organizacją rolników ekologicznych - grupuje 8 regionalnych zrzeszeń z całej Słowenii.
 

Oficjalnie kontrolowanie gospodarstw ekologicznych rozpoczęto w 1988 roku, kiedy 16 z nich zdecydowało się na ekologiczny sposób gospodarowania. Dziś liczba gospodarstw biologicznych, z których wszystkie są prowadzone według norm UE oraz certyfikowane zgodnie ze słoweńskimi zasadami przekracza 2150 i stanowi 3% wszystkich słoweńskich gospodarstw rolnych.
 
Największą część spośród 30 000 ha certyfikowanych powierzchni rolnych - aż 88%, stanowią pastwiska i łąki, następnie kolejno grunty orne (8%), kultury wieloletnie (2%) i uprawa warzyw (1%). Razem powierzchnie, na których gospodaruje się ekologicznie zajmują ponad 6% rolniczej powierzchni Słowenii.
Kontrola upraw, przetwarzania i sprzedaży podlega trzem instytucjom kontrolnym, które są kredytowane zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Sprzedaż ekologicznych artykułów spożywczych odbywała się początkowo bezpośrednio w gospodarstwach. Później zostały zorganizowane rolnicze jarmarki ekologiczne. Biomarket w Lublanie
świętuje w tym roku swój dziesiąty jubileusz, w Mariborze – dziewiąty. Większy popyt, osiągnięty dzięki reklamie, odzwierciedla się także w zmianie sposobu sprzedaży. I tak, większość produktów
biologicznych sprzedawana jest dzisiaj w supermarketach, część w wyspecjalizowanych sklepach, a sprzedaż bezpośrednia stanowi dziś mniej niż 10%. Większość sprzedawanych w supermarketach
artykułów spożywczych jest niestety importowana i produkty słoweńskie stanowią wśród nich tylko niewielki procent. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w niedostatecznej organizacji
przetwórstwa i sprzedaży. W pierwszym rzędzie dotyczy to mięsa, które wprawdzie produkowane jest w dostatecznej ilości, ale przetwórstwo i sprzedaż musi być organizowane indywidualnie i każdy rolnik zmuszony jest na własną rękę znaleźć zbyt. Dlatego też największa część mięsa sprzedawana jest wciąż w konwencjonalnej sieci sprzedaży.
 
W tej dziedzinie także następują pozytywne zmiany. W kilku sklepach można już kupić słoweńskie biologiczne produkty mleczne, w niektórych częściach Słowenii rozpoczęto sprzedaż mięsa z biologicznego chowu, itp. Zrzeszenie Biodar w zeszłym roku uruchomiło trzyletni projekt promocji, dzięki któremu użytkownicy będą mogli poznać bliżej produkty ekologiczne, a który ma zarazem stworzyć stabilną i trwałą więź między rolnikiem a konsumentem.
 
Fakultet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych (FKBV) uniwersytetu w Mariborze przed trzema laty jako pierwszy w Słowenii otworzył kierunek rolnictwa ekologicznego i w tym roku oczekuje pierwszych
studentów. FKBV prowadzi także wiele projektów badawczych związanych z tematyką rolnictwa ekologicznego. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj kwestie jakości artykułów spożywczych w
powiązaniu z metodami uprawy oraz mieszane uprawy warzyw.
 

Źródło: Biuletyn informacyjny o Rolnictwie Ekologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej - Informationsbrief Ökologischer Landbau Mittel- und Osteuropa, dipl. ing. Agr. Matjaž Turinek, Fakultet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, Maribor, tłumaczenie: Arkadiusz Cencora

tagi: Rolnictwo ekologiczne

Powiadom znajomego
Pobierz PDF (pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz)
Dodaj komentarz
 


Fairtrade Polska
 
 
 
 
                    


Na tej stronie przedstawialiśmy krakowski biznes ekologiczny oraz wspierające go instytucje i organizacje.
Projekt ZIG został zakończony!
akcja   alternatywna ekonomia   barter   biuro   biznes   certyfikat środowiskowy   CSR   dotacje   działalność gospodarcza   działania proekologiczne   edukacja   ekoimprezy   Ekologia   ekonomia   elektrośmieci   energia   eventy   Fair Trade   fairfood   Fairtrade   festiwal   film   FSC   fundusze strukturalne   GMO   gospodarka   gra   herbata   imprezy   kakao   kiermasz   konferencja   konferencje   konkurs   kryzys   kryzys ekonomiczny   las   mapy   mikroprzedsiębiorstwo   moda   MPO   MSP   NGO   ochrona   odpady   odpowiedzialność społeczna   OZE   praca   prawo   przedsiębiorstwa   przemysł   przewodniki   PZS   raport   recykling   reuse   rolnictwo   rolnictwo ekologiczne   rozwój   seminarium   Sprawiedliwy Handel   spółdzielnie   szkolenia   szkolenie   targi   turystyka   UE   warsztaty   wegetarianizm   wykłady   wymiana   yerba mate   zakupy   zarządzanie   zdrowa żywność   zielone technologie   ZIG   ZIG partner   Zrównoważony rozwój   środowiska   żywność   żywność ekologiczna  
Wybierz miesiącPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska